SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Kategoria

Szczegóły

Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Podkarpackiego
www.rpo.podkarpackie.pl
Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Beneficjent: Lider projektu Akpil Sp.z o.o.

Partner projektu Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia im. Bł. Karoliny Kózkówny w Pilźnie

Okres realizacji projektu: od: 06.05.2019 do: 30.08.2021
Nr identyfikacyjny projektu: RPPK.09.04.00-18-0004/19
Wartość całkowita projektu: 952 537,50 zł
Kwota dofinansowania z UE: 809 656,87 zł

Firma Akpil przystąpiła do realizacji projektu „Dobra współpraca drogą do lepszego jutra” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, którego partnerem jest Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia im. Bł. Karoliny Kózkówny w Pilźnie.

Celem projektu jest Podniesienie jakości kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy wśród 45 uczniów Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia im. Bł. Karoliny Kózkówny w Pilźnie poprzez modyfikację programów nauczania ( ślusarz, operator obrabiarek ) i uruchomienie kształcenia w nowym zawodzie ( elektryk – elektronik ), realizację staży dla 4 nauczycieli u pracodawcy, organizację kursów specjalistycznych, doposażenie pracowni szkolnej dla nowoutworzonego kierunku oraz udzielenie uczniom wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego w terminie 30.08.2021r.”

W ramach projektu wsparcie uzyskują uczniowie kształcący się w zawodach ślusarz, operator obrabiarek skrawających  oraz w nowo powstałym zawodzie elektryk – elektronik w postaci:

  • stażu zawodowego
  • kursu spawania TIG i MAG
  • kursu na wózki widłowe
  • kursu operatora suwnic
  • treningu rozwoju osobistego
  • szkolenia komputerowego
  •  kursów specjalistycznych
  • doradztwa zawodowego

Wsparcie w postaci staży zawodowych otrzymają również nauczyciele uczący przedmiotów zawodowych.

W ramach projektu zostanie doposażona pracowania językowa oraz pracownia techniczna.

Korzystając z szansy rozwoju jaką daje „Program Konkurencyjność” Finansowany z Unii Europejskiej firma PPUH AKPIL wprowadziła wiele nowości do swojej firmy.

Dofinansowanie z Unii – Program UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH dała firmie szanse na udoskonalenie procesów produkcji, wzrost wydajności. Dotacje pozwoliły na wprowadzenie nowych produktów i wzrost produkcji, a co za tym idzie – zwiększenie zatrudnienia. Dzieki programowi zwiększyliśmy bezpieczeństwo pracy, ograniczyliśmy emisję szkodliwych substancji, hałasu oraz zmniejszyliśmy ilość odpadów produkcyjnych.

Jesteśmy dumni z osiągniętego sukcesu! Przyznane nam dotacje jeszcze bardziej mobilizują nas do ciągłego doskonalenia systemów produkcji, bezpieczeństwa pracy jak i poprawy jakości produktów.

Polecamy te programy dla wszystkich firm produkcyjnych i nie tylko.