AKPIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zaprasza do złożenia oferty na dostawę
tokarki sterowanej numerycznie CNC (1 kpl.)

w ramach projektu pn.

„PODWYŻSZENIE
KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA AKPIL SP. Z O. O. W WYNIKU URUCHOMIENIA
PRODUKCJI INNOWACYJNEJ MASZYNY ROLNICZEJ – BIO KILLER”

realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje
technologiczne, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-1956/20

Pobierz