Pilzno, 28.10.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/10/2020

Przedmiotem zamówienia jest zakup: Specjalistyczne wysokowydajne
komputerowe stacje robocze przeznaczone do badań i modelowania z
wykorzystaniem oprogramowania CAD/CAM/CAE oraz Pakiet
specjalistycznego oprogramowania CAD/CAM/CAE

Pobierz