Pilzno 09.04.2021

Rozstrzygnięcie ofert do Zapytania ofertowego Nr 01/04/2021

Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania zgodnie z art. 255 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
z powodu nie złożenia żadnej oferty w toczącym się postępowaniu.