Pilzno, 20.06.2017

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „AKPIL” Anioł Kazimierz, ul. Wincentego Witosa 21, 39-220 Pilzno zaprasza do złożenia oferty na dostawę elementów do konstrukcji stalowej hali w ramach projektu pn. „INWESTYCJA FIRMY AKPIL W INNOWACYJNY PRODUKT W CELU PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0018/15.

Pobierz