Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „AKPIL” Anioł Kazimierz, ul. Wincentego Witosa 21, 39-220 Pilzno przedkłada do publicznej wiadomości informację o wyborze wykonawcy na opracowanie aplikacji na systemy wbudowane – Agregat nawozowo-siewny w ramach projektu pn. „INNOWACYJNY W SKALI ŚWIATA AGREGAT UPRAWOWO-SIEWNY” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Pobierz