Pilzno 26.05.2021r

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1/3.2.2/AKPIL
AKPIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci tokarki sterowanej numerycznie CNC (1 kpl.) w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA AKPIL SP. Z O. O. W WYNIKU URUCHOMIENIA PRODUKCJI INNOWACYJNEJ MASZYNY ROLNICZEJ – BIO KILLER” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-1956/20.

Pobierz