Agregaty podorywkowe

Home/Oferta/Maszyny rolnicze/Agregaty podorywkowe

Firma Akpil to polska firma specjalizująca się w produkcji maszyn rolniczych, w tym agregatów podorywkowych. Agregaty podorywkowe to narzędzia rolnicze, które służą do uprawy gleby na znaczne głębokości, przeważnie poniżej poziomu tradycyjnej orki. Są wykorzystywane w celu poprawy struktury gleby, zwiększenia jej przepuszczalności, a także poprawy zdolności do retencji wody.

Najważniejsze cechy i zastosowania agregatów podorywkowych firmy Akpil mogą obejmować:

Głębokość uprawy: Agregaty podorywkowe Akpil mogą pracować na znacznych głębokościach – nawet 35cm, co pozwala na rozluźnienie, spulchnienie oraz wymieszaniem gleby z resztkami pożniwnymi na większą głębokość niż tradycyjna orka.

Różnorodność modeli: Firma Akpil oferuje różne modele agregatów podorywkowych, co pozwala rolnikom dostosować narzędzia do swoich konkretnych potrzeb i warunków glebowych. Agregaty te charakteryzują różne zabezpieczenia elementów roboczych – sprężynowe, hydrauliczne i resorowe w serii agregatów SCORPIO oraz zabezpieczenie zęba 3D w serii GRIZZLY XL.

Zastosowanie rolnicze: Agregaty podorywkowe są wykorzystywane w rolnictwie w celu poprawy struktury gleby, usuwania resztek roślinnych i pobudzenia aktywności biologicznej w glebie. W zależności od zapotrzebowania jest bardzo szeroki wybór elementów roboczych, w tym dłuta napawane węglikiem spiekanym, aby sprostać wszelkim wymaganiom klientów i warunkom panującym w terenie.

Jeśli jesteś zainteresowany konkretnymi modelami lub szczegółami dotyczącymi agregatów podorywkowych tej firmy, warto skonsultować się z przedstawicielem firmy Akpil lub z najbliższym dealerem.

GRIZZLY

AKPIL GRIZLLY [m] 2.5 3 3.5 [...]