Dziękujemy Państwu za tak liczne przybycie na nasze stanowisko na tegorocznym wydarzeniu – Agro Show, w Bednarach. 👏🏼

Jesteśmy przekonani, że możliwość bezpośredniego kontaktu przełoży się na nowe pola współpracy z korzyścią dla każdej ze stron! 🚜