Producent maszyn rolniczych
Strefa dealera

Zawieszane

X,CX

X,CX
 
 
 
Wyposażenie standardowe:

− 4 sekcje talerzy ustawione w kształcie litery „X”,

− oś wałów talerzowych 30x30 mm albo 35x35 mm

− przednie sekcje talerzowe zachodzą za siebie - nie wymaga środkowego zęba

− regulacja kąta natarcia talerzy - punktowa

− podziałka poprzeczna talerzy 23 cm (oś sekcji 30x30 mm),

− podziałka poprzeczna talerzy 22,5 cm (oś sekcji 35x35 mm),

− przednia sekcja talerzy uzębiona,

− tylna sekcja talerzy gładka, 

− talerze skrajne na tylnych i przednich sekcjach o mniejszej średnicy (oś 30x30mm)

− talerze skrajne na przednich sekcjach – GWIAZDA (oś 35x35mm)

− talerze skrajne na tylnych sekcjach o mniejszej średnicy (oś 35x35mm)

− skrobaki talerzy

− osłony metalowe łożyskowań (tylko na osi 35x35 mm)

− belka zaczepowa KAT. III,

− klucz do nośnic,

Dodatkowo w WERSJI CIĄGNIONEJ „CX”:

− hydraulicznie podnoszone koła transportowe – 10/75-15.3 -  szer. opony 27,5cm,

− mechaniczna regulacja głębokości wału doprawiającego

− wskaźnik głębokości roboczej,

− belka zaczepowa KAT. II i III

− przewody hydrauliczne dwuoplotowe 330 bar,

− zamki hydrauliczne wszystkich siłowników (standardowych i opcjonalnych),

− wymagana 1 para wyjść hydraulicznych

Video:
Galeria:

W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maj 2018r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO informujemy, że zgodnie z art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez administratora (podmiot przetwarzający) reprezentowanym przez Prezesa Spółki „AKPIL” Sp. z o.o. z siedzibą w 39-220 Pilzno ul. Witosa 21.
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Z „AKPIL” Sp. z o.o. można kontaktować się pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail: akpil@akpil.pl ; tel:14 6722 551 Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. Sprzedaż produktów i usług oferowanych przez „AKPIL” Sp. z o.o.
 2. Zawarcie i realizacja umowy
 3. Wystawiania faktur
 4. Prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
 5. Prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez „AKPIL” Sp. z o.o.
 6. Dochodzenie roszczeń
 7. Archiwizacja
 8. Udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski
 9. Prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwo dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. Przepisy prawa, które mogą obligować „AKPIL” Sp. z o.o. do przetwarzania danychprzez określony czas ( np. ustawa o rachunkowości)
 2. Okres przez jaki są świadczone usługi
 3. Okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora
 4. Okres na jaki została udzielona zgoda

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

 1. Żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,
 2. Żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia
 3. Ograniczenia przetwarzania
 4. Wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych
 5. Przeniesienia Państwa danych osobowych
 6. Usunięcia danych ( „prawo do bycia zapomnianym” ) na podstawie art. 17 RODO

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez „AKPIL” Sp. z o.o., mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie mają wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołana. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem „DANE OSOBOWE” na adres mailowy: akpil@akpil.pl

 

OK, rozumiem