Producent maszyn rolniczych
Strefa dealera

Historia

     
 • 2017 przekształcenie firmy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w skład której wchodzą: Prezes –Kazimierz Anioł, Członkowie Zarządu- Marek Anioł, Paweł Anioł, Bożena Anioł.
 
 • 2018 otwarcie naszego kolejnego strategicznego dealera zagranicznego tym razem w Niemczech pod nazwą : „AKPIL Deutschland GmbH” z siedzibą w Neumarkt.
 
 • 2017  rozpoczęcie budowy nowej hali produkcyjnej w Pilźnie o powierzchni 10,7 tys. m²
 
 • 2015  szczególna data dla firmy gdzie obchodziliśmy 40-sto lecie istnienia firmy AKPIL
 
 • 2014 otwarcie naszego strategicznego dealera firmy we Francji pod nazwą  „AKPIL – FRANCE” . Na terenie zakładu, którego łączna powierzchnia to 6,5 tys. m² , gdzie montowane są maszyny, które szturmem zdobyły rynki naszych zachodnich sąsiadów. Całkowity koszt inwestycji to około 5 mln Euro.
 
 • 2008 Inwestycja w roboty spawalnicze , centra obróbcze , hartownie , automatyczną malarnie z odtłuszczaniem chemicznym , kabinę lakierniczą, kabinę śrutowniczą , cięcie materiału strumieniem plazmowym , produkcja kół zębatych o zębach łukowych
 
 • 1992 zakup obiektów po Spółdzielni Kółek Rolniczych wraz z 40- osobową załogą. Produkcja maszyn rolniczych została znacznie powiększona, a zakład zatrudniał nawet 340 osób pod dachem wyremontowanych od podstaw i nowo postawionych halach o powierzchni ok. 20 tys. m²
 
 • 1991  powstało biuro konstrukcyjne, które pracowało nad kombajnem ziemniaczanym, został on wdrożony do produkcji i był to pierwszy produkowany kombajn do ziemniaków przez prywatną firmę w Polsce. Maszyna ta w 1997 roku otrzymała Nagrodę Ministra Rolnictwa w Ogólnopolskich Dożynkach Jasnogórskich
 
 • 1988 praca nad nowymi projektami , pierwszą z nich była sadzarka konna
 
 • 1986 powstał pierwszy produkt – sadzarka do ziemniaków , oprócz tego produkcja przyrządów żniwnych do kosiarki konnej i ciągnikowej jak i pielniko - obsypniki
 
 • 1985 w warunkach coraz większego kryzysu budownictwa, szukając nowych dróg rozwoju, firma postawiła na rolnictwo
 
 • 1975  założenie firmy przez Kazimierza Anioł , które początkowo przez kilka lat zajmowało się rzemieślniczą produkcją wyrobów budowlanych

 

W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maj 2018r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO informujemy, że zgodnie z art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez administratora (podmiot przetwarzający) reprezentowanym przez Prezesa Spółki „AKPIL” Sp. z o.o. z siedzibą w 39-220 Pilzno ul. Witosa 21.
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Z „AKPIL” Sp. z o.o. można kontaktować się pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail: akpil@akpil.pl ; tel:14 6722 551 Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. Sprzedaż produktów i usług oferowanych przez „AKPIL” Sp. z o.o.
 2. Zawarcie i realizacja umowy
 3. Wystawiania faktur
 4. Prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
 5. Prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez „AKPIL” Sp. z o.o.
 6. Dochodzenie roszczeń
 7. Archiwizacja
 8. Udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski
 9. Prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwo dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. Przepisy prawa, które mogą obligować „AKPIL” Sp. z o.o. do przetwarzania danychprzez określony czas ( np. ustawa o rachunkowości)
 2. Okres przez jaki są świadczone usługi
 3. Okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora
 4. Okres na jaki została udzielona zgoda

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

 1. Żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,
 2. Żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia
 3. Ograniczenia przetwarzania
 4. Wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych
 5. Przeniesienia Państwa danych osobowych
 6. Usunięcia danych ( „prawo do bycia zapomnianym” ) na podstawie art. 17 RODO

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez „AKPIL” Sp. z o.o., mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie mają wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołana. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem „DANE OSOBOWE” na adres mailowy: akpil@akpil.pl

 

OK, rozumiem