Producent maszyn rolniczych
Strefa dealera

Agregaty uprawowo-siewne

GEPARD DRILL

GEPARD DRILL
 
 
 
 
 
 
 
Wyposażenie standardowe:

-zbiornik 500 L,

− plandeka ze stelażem,

  − sito zbiornika,

  − okienko kontrolne zbiornika,

− wysyp ze zbiornika,

− mieszadło zbiornika,

− podest załadunkowy z drabinką,

− pneumatyczny system wysiewu „DRILL ONE”,

− turbina napędzana silnikiem hydraulicznym (przepływ 40l/min),

− regulator przepływu oleju zasilającego turbinę,

− bezstopniowa skrzynia przekładniowa (zakres wysiewu 1-500kg/ha),

− uniwersalny aparat wysiewający jednozębatkowy do wszystkich  wielkości nasion, 

− samoczyszcząca redlica dwutalerzowa wypukła Ø 300mm,

–  z regulacją  docisku max. 40 kg/redlice,

− koła dogniatające FLEX 250x60 mm,

− zawór zabezpieczenia sekcji wysiewających do transportu z regulacją przepływu oleju,

− rozstaw wysiewu 12,5 cm,

− manometr,

− system pomiaru prędkości,

– koło kopiujące, 

− regulacja koła dogniatającego (głębokość siewu),

− talerz uzębiony Ø 560x4 mm - typ I,

− rozstaw między rzędami talerzy 75 cm,

− podziałka poprzeczna talerzy 25 cm,

− mechaniczna regulacja kąta natarcia talerzy,

− mechaniczna regulacja wałów talerzowych względem siebie,

− mechaniczna regulacja głębokości na wale  (wersja ciągniona - hydrauliczna regulacja),

− gumowe zabezpieczenie każdego talerza 35x160 mm,

− łożyskowanie bezobsługowe,

− sworznie zaczepowe KAT. II i III,

− deflektory boczne regulowane mechanicznie,

− skrajne talerze podnoszone mech. do transportu (wersja 3,0m),

− wymagana 1 para wyjść hydraulicznych. (wersja ciągniona 2 pary),

− usztywnienie poprzeczne nośnic (3,5m i 4,0m),

− przewody hydrauliczne dwuoplotowe 330 bar (jeżeli występują),

− zamki hydrauliczne wszystkich siłowników  (standardowych i opcjonalnych).

Video:

W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maj 2018r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO informujemy, że zgodnie z art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez administratora (podmiot przetwarzający) reprezentowanym przez Prezesa Spółki „AKPIL” Sp. z o.o. z siedzibą w 39-220 Pilzno ul. Witosa 21.
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Z „AKPIL” Sp. z o.o. można kontaktować się pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail: akpil@akpil.pl ; tel:14 6722 551 Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. Sprzedaż produktów i usług oferowanych przez „AKPIL” Sp. z o.o.
 2. Zawarcie i realizacja umowy
 3. Wystawiania faktur
 4. Prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
 5. Prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez „AKPIL” Sp. z o.o.
 6. Dochodzenie roszczeń
 7. Archiwizacja
 8. Udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski
 9. Prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwo dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. Przepisy prawa, które mogą obligować „AKPIL” Sp. z o.o. do przetwarzania danychprzez określony czas ( np. ustawa o rachunkowości)
 2. Okres przez jaki są świadczone usługi
 3. Okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora
 4. Okres na jaki została udzielona zgoda

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

 1. Żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,
 2. Żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia
 3. Ograniczenia przetwarzania
 4. Wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych
 5. Przeniesienia Państwa danych osobowych
 6. Usunięcia danych ( „prawo do bycia zapomnianym” ) na podstawie art. 17 RODO

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez „AKPIL” Sp. z o.o., mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie mają wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołana. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem „DANE OSOBOWE” na adres mailowy: akpil@akpil.pl

 

OK, rozumiem