Producent maszyn rolniczych
Strefa dealera
Polska
zachodnio - pomorskie pomorskie warmińsko - mazurskie kujawsko - pomorskie mazowieckie podlaskie dolnośląskie łódzkie świętokrzyskie lubelskie opolskie śląskie małopolskie podkarpackie lubuskie wielkopolskie
podlaskie
PRIMATOR
Mała 10
18-220 Czyżew
JĘDRUŚ
ul. Warszawska 26/3
19-206 Rajgród 
tel.+48 (0-86) 272 16 70 
EDMASZ
ul. 1 Maja 24
18-200 Wysokie Mazowieckie
086 275 42 54,
  biuro@edmasz.pl
AGRO-ROLNIK
ul. Kościelna 10
18-411 Śniadowo
tel 86 2176223
MOTO-AGRO
ul. Elewatorska 52,
15-620 Białystok
85 651-85-12


 
ROLNIK
ul. Żwirki i Wigury 73
17-100 Bielsk Podlaski
509 189 561
POM
ul. Tytoniowa 4
16-300 Augustów
 87 643 34 76 do 78
 biuro@pom.com.pl
PRIMATOR
Mała 10 18-220 Czyżew 86 275 50 09 primator@user.net.pl www.primator.pl

JĘDRUŚ
ul. Warszawska 26/3 19-206 Rajgród  tel.+48 (0-86) 272 16 70  a.pawelkowska@jedrus.com.pl www.jedrus.com.pl

EDMASZ
ul. 1 Maja 24 18-200 Wysokie Mazowieckie 086 275 42 54,   biuro@edmasz.pl http://edmasz.pl

AGRO-ROLNIK
ul. Kościelna 10 18-411 Śniadowo tel 86 2176223 agro-rolnik@agro-rolnik.pl

MOTO-AGRO
ul. Elewatorska 52, 15-620 Białystok 85 651-85-12 biuro@moto-agro.pl  

ROLNIK
ul. Żwirki i Wigury 73 17-100 Bielsk Podlaski 509 189 561 phurolnikpiotrgrajko@wp.pl

POM
ul. Tytoniowa 4 16-300 Augustów  87 643 34 76 do 78  biuro@pom.com.pl

W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maj 2018r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO informujemy, że zgodnie z art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez administratora (podmiot przetwarzający) reprezentowanym przez Prezesa Spółki „AKPIL” Sp. z o.o. z siedzibą w 39-220 Pilzno ul. Witosa 21.
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Z „AKPIL” Sp. z o.o. można kontaktować się pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail: akpil@akpil.pl ; tel:14 6722 551 Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. Sprzedaż produktów i usług oferowanych przez „AKPIL” Sp. z o.o.
 2. Zawarcie i realizacja umowy
 3. Wystawiania faktur
 4. Prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
 5. Prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez „AKPIL” Sp. z o.o.
 6. Dochodzenie roszczeń
 7. Archiwizacja
 8. Udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski
 9. Prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwo dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. Przepisy prawa, które mogą obligować „AKPIL” Sp. z o.o. do przetwarzania danychprzez określony czas ( np. ustawa o rachunkowości)
 2. Okres przez jaki są świadczone usługi
 3. Okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora
 4. Okres na jaki została udzielona zgoda

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

 1. Żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,
 2. Żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia
 3. Ograniczenia przetwarzania
 4. Wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych
 5. Przeniesienia Państwa danych osobowych
 6. Usunięcia danych ( „prawo do bycia zapomnianym” ) na podstawie art. 17 RODO

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez „AKPIL” Sp. z o.o., mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie mają wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołana. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem „DANE OSOBOWE” na adres mailowy: akpil@akpil.pl

 

OK, rozumiem